Çölerin Geri Kazanılması

Çöplerin Geri Kazanılması

Çöplerin Geri Kazanılması

Katı atıklar toplandıktan sonra, çeşitli maddelerin ayrılması, temizlenmesi ve bazı sanayi kuruluşlarına ham madde olarak tekrar satılması, yeni imal edilen maddelerin pazarlanması çöplerin geri kazanılmasında ana gayedir. Çöplerin tekrar değerlendirilmesi ile:
1) Tabii kaynakların korunması ve kaynak israfının önlenmesi
2) Uzaklaştırılacak katı atıkların miktarlarının azaltılması gerçekleştirilmiş olur.
Tekrar kullanılabilecek maddeler: Kâğıtlar, metal parçaları, camlar ve organik bileşiklerdir.

Çöplerden ayrılan kâğıtlar, ambalaj kâğıdı ve karton kutu imalinde hammadde olarak kullanılır. Eski kâğıtların hammadde olarak kullanılması, gerekli odun miktarını ve dolayısıyla senede kesilecek ağaç miktarını büyük ölçüde azaltabilir. Bu itibarla kullanılmış kağıtların mutlaka değerlendirilmeleri gerekir.