Geri Dönüşümün Önemi

geri dönüşüm gelecek için yatırımdır

Geri Dönüşümün Önemi

Atıkların geri kazanımı, hem ülke ekonomisi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır.